Czy przekształcić się w spółkę?

Podmioty gospodarcze, które dotychczas rozliczały się podatkiem liniowym, zmuszone są do zmiany sposobu rozliczenia z Urzędem Skarbowym. Taki obowiązek powstał wraz z wprowadzeniem w życie ustaw Nowego Ładu, zaproponowanych przez obecny rząd. Do wyboru sposobu rozliczenia te firmy mają kilka opcji.

W pierwszej kolejności będzie to ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Ta forma nie pozwoli im jednak odliczać większości inwestycji od podatku. Ponadto, pozostając w samozatrudnieniu, będą zmuszone do opłacania składki zdrowotnej, której od 1 stycznia 2022 nie będzie można odliczyć od podatku. W tym wypadku ich obciążenie wyniesie o 4,9 procent kosztów więcej poza obostrzeniem zapłacenia zryczałtowanego podatku od dochodu. Z tego powodu może okazać się, że lepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z możliwości przekształcenia firmy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Koszt opodatkowania firm, które zostaną uznane przez Urząd Skarbowy za małego podatnika, wynosi jedynie 9 procent. To wartość podatku CIT, który w Polsce płacą spółki. Małym podatnikiem okaże się jednak firma, która w 2020 roku nie przekroczyła sprzedaży usług lub towarów brutto o wartości 2 milionów EURO. Tak przekształcone podmioty, które nie wygenerowały w 2020 roku takiego przychodu brutto, mogą skorzystać na przemianie w spółkę na kilka sposobów. Po pierwsze niezatrudnieni w spółce wspólnicy nie są zobowiązani do opłacania składek ZUS dla każdego z nich z osobna. Ponadto podatek w wysokości 19 procent płacą wyłącznie od wypłaconych ze spółki zysków.

Łączna wartość takiego opodatkowania może okazać się lepszym rozwiązaniem, biorąc pod uwagę fakt, że prowadząc spółkę z o.o., komandytową lub akcyjną możliwe jest wprowadzenie modelu estońskiego. Dzięki niemu spółka nie zapłaci podatku, dopóki nie wypłaci zysków z dywidend wspólników. Opodatkowanie w tym systemie może wynieść od 20, przez 25 do 30 procent i w wielu przypadkach może okazać się opłacalną praktyką podatkową.

Jakie formalności są konieczne przy zakładaniu Jednoosobowej Działalności Gospodarczej

Choć z działalnością spółki wiążą się pewne dodatkowe obowiązki, to zarówno model estoński, jak i inne metody opodatkowania mogą być opłacalnymi sposobami rozliczenia podatku dochodowego ze szczególnym uwzględnieniem spółek, które zostały uznane za małego podatnika.